function setupFadeLinks() { // arrFadeLinks[0] = ""; arrFadeTitles[0] = "Witamy na stronie internetowej kwiaciarni ikwiaty.pl. Doręczamy kwiaty w kraju i za granicą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą."; arrFadeTitles[1] = "Dziś jest: Wtorek, 17 Lipca 2018 roku. Imieniny obchodzą: Bogdan,Aneta"; arrFadeTitles[2] = "Jutro imieniny obchodzą: Kamil,Szymon"; arrFadeTitles[3] = "Jeżeli myślisz, że jest za pózno... zadzwoń do nas - tel. 71 341-12-81 - my zdążymy! Przyjmujemy zamówienia na bukiety, kosze kwiatowe z dostawą."; arrFadeTitles[4] = ""; // ostani pusty } var m_FadeOut = 9; var m_FadeIn = 1; var m_Fade = 0; var m_FadeStep = 1; var m_FadeWait = 4000; var m_bFadeOut = true; var m_iFadeInterval; window.onload = Fadewl; var arrFadeLinks; var arrFadeTitles; var arrFadeCursor = 4; var arrFadeMax; function Fadewl() { m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10); arrFadeTitles = new Array(); setupFadeLinks(); arrFadeMax = arrFadeTitles.length-2; setFadeLink(); } function setFadeLink() { var ilink = document.getElementById("fade_link"); ilink.innerHTML = arrFadeTitles[arrFadeCursor]; } function fade_ontimer() { if (m_bFadeOut) { m_Fade+=m_FadeStep; if (m_Fade>m_FadeOut) { arrFadeCursor++; if (arrFadeCursor>arrFadeMax) arrFadeCursor=0; setFadeLink(); m_bFadeOut = false; } } else { m_Fade-=m_FadeStep; if (m_Fadem_FadeIn)) var opacity = (1-(m_Fade/10)); var flo= 0.01*(Math.round(opacity)*100); //alert((10-m_Fade)/10); ilink.style.opacity = ((10-m_Fade)/10); // kompatybilnosc ze starym FF // ilink.style.MozOpacity = ((10-m_Fade)/10); // i IE // ilink.style.filter = 'alpha(opacity='+((10-m_Fade)*10) +')'; // document.getElementById("fade_link").filters.item("DXImageTransform.Microsoft.Alpha").Opacity=50 //ilink.filters.item("DXImageTransform.Microsoft.Alpha").Opacity=50; // ilink.style.MsFilter = '\"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity='+((10-m_Fade)*10) +')\"'; //alert ( ilink.style.MsFilter); } function Faderesume() { m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10); } function clearField(field_id, term_to_clear) { if (document.getElementById(field_id).value == term_to_clear ) { document.getElementById(field_id).value = ""; } } // end clearField()